Projekt OPLZZ - Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků - Parkhotel Sokolov

 

ESFCR


 

O projektu - registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1. 1.02/35.01447

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 35 „Školení je šance“ doporučené k financování výběrovou komisí dne 15.6.2010 rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci „Rozvoj kvalifikační úrovně v měkkých a technických dovednostech zaměstnanců firem Donex Praha-CZ s.r.o., Komorní Hůrka s.r.o. a Goethe Tour Ivana Lojínová“

 

Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

 

Rozvoj kvalifikační úrovně v měkkých a technických dovednostech zaměstnanců firem Donex Praha-CZ s.r.o., Komorní Hůrka s.r.o. a Goethe Tour Ivana Lojínová

 

 

Hlavní cíl projektu:

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců ve třech partnerských společnostech, které poskytují služby v oblasti cestovního ruchu. Dále rozvoj systému dalšího vzdělávání, který umožní zaměstnancům komplexní rozvoj a adaptabilitu na trhu práce a zvýší tak nejen jejich konkurenceschopnost, ale také podpoří kvalitu jimi poskytovaných služeb. Systém rozvoje zaměstnanců je zaměřen na rozvoj především technických, ale i psychologických a manažerských dovedností za účelem dosažení co nejvyšší efektivity výkonu práce.

 

Doba realizace projektu:

prosinec 2010 – prosinec 2012

 

Řídící orgán:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Hlavní cíl projektu:

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců ve třech partnerských společnostech, které poskytují služby v oblasti cestovního ruchu. Dále rozvoj systému dalšího vzdělávání, který umožní zaměstnancům komplexní rozvoj a adaptabilitu na trhu práce a zvýší tak nejen jejich konkurenceschopnost, ale také podpoří kvalitu jimi poskytovaných služeb. Systém rozvoje zaměstnanců je zaměřen na rozvoj především technických, ale i psychologických a manažerských dovedností za účelem dosažení co nejvyšší efektivity výkonu práce.

 

DONEX PRAHA-CZ s.r.o. vypsal výběrové řízení na dodavatele služeb, který zajistí vzdělávání v oblasti měkkých dovedností.

Předmětem zakázky je realizace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců třech partnerských firem projektu (Donex Praha - CZ s.r.o., Komorní Hůrka s.r.o., Goethe Tour Ivana Lojínová), které poskytují služby v oblasti cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Včetně proškolení interního lektora ve společnosti DONEX PRAHA – CZ s.r.o.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 3. 1. 2011 – výzva k podání nabídek byla písemně zaslána šesti potenciálním dodavatelům, zveřejněna na www.esfcr.cz a na internetových stránkách příjemce.

Dne 21. 1. 2011 proběhlo jednání hodnotící komise, došlo k vyhodnocení nabídek. Vybraným dodavatelem je společnost: TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994/138, Praha 4 Braník, IČ: 63987121, Cena: 2 332 060,- Kč.

Vzhledem k tomu, že se během realizace projektu podařilo uskutečnit všechny plánované vzdělávací aktivity, dosáhnout požadovaných monitorovacích indikátorů , audit projektu proběhl bez problémů a nedošlo k žádným větším komplikacím v rámci komunikace realizačního týmu .

Realizovaný projekt byl zaměřen na rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců ve třech partnerských společnostech, které poskytují služby v oblasti cestovního ruchu. Dále na rozvoj systému dalšího vzdělávání, který umožní zaměstnancům komplexní rozvoj a adaptabilitu na trhu práce a zvýší tak nejen jejich konkurenceschopnost, ale také podpoří kvalitu jimi poskytovaných služeb. Systém rozvoje zaměstnanců je zaměřen na rozvoj především technických, jazykových a manažerských kompetencí za účelem dosažení co nejvyšší efektivity výkonu práce.

Vzdělávání zaměstnanců v měkkých i technických dovednostech zajišťovala společnost TÜV SÜD Czech s.r.o., která se stala vítězem výběrového řízení. Spolupráce s generálním dodavatelem probíhala bez výrazných obtíží, a proto se také povedlo veškeré vzdělávací aktivity naplánované dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace zrealizovat a to bez nutnosti prodlužovat dobu trvání projektu. K mírným odchylkám od časového harmonogramu projektu docházelo zřídka a to hlavně vzhledem k provozním potřebám podpořených firem a jejich zaměstnanců.

Realizace projektu byla zahájena v prosinci 2010 a to převážně přípravnými a koordinačními pracemi, přičemž vlastní vzdělávací program započal v únoru 2011, kdy byla zahájena série kurzů v manažerských dovednostech, v březnu 2011 pak započaly kurzy jazykových dovedností, které kontinuálně pokračovali až do listopadu 2012. Poslední kurzy z oblasti technických a manažerských dovedností proběhly v říjnu 2012. V období od února do června probíhalo školení Profesionální interní kouč, kterého se účastnila jedna zaměstnankyně příjemce, ta se následně po skončení kurzu stala členem realizačního týmu projektu. V období od června 2011 do listopadu 2012 byla realizována také klíčová aktivita Interní koučování a lektorská činnost v oblasti soft skills. Po té následovalo vyhodnocení průběhu a přínosu celého projektu.

 

Vzhledem k tomu, že vzdělaný a osobnostně zralý manager je schopen kontinuálně dále rozvíjet a odborně vzdělávat své podřízené, je předpokladem, že udržitelnost aktivit projektu je velmi vysoká. Na základě projektových aktivit bylo takto proškoleno hned několik manažerů, kteří jsou prokazatelně schopni nabyté zkušenosti prakticky užívat. Samozřejmě došlo také k výraznému zvýšení odborných kompetencí jednotlivých zaměstnanců z oblasti provozních pracovníků, kteří se tím stávají přínosnějšími a na trhu práce uplatnitelnějšími.

Vznikl tým manažerů, který je schopen za pomoci výše popsaných studijních materiálů, nadále upevňovat znalosti svých podřízených získané soustavným vzděláváním a udržovat tak odbornost zaměstnanců na vysoké úrovni. Tím se podařilo zefektivnit výkon týmu a tím snížit náklady na provoz organizace, což je v dnešní době z hlediska udržitelnosti na trhu velmi podstatná záležitost.

 

 

EY2012