Matrix Rhythmus Therapie - léčebná metoda - Parkhotel Sokolov

Matrix-Rhythm-therapie - MaRhyThe® - Nová léčebná metoda

Matrix-Rhythm-terapie se používá na zmírnění bolesti a podporuje hojení aktivací přirozené regenerace. Uvolňuje svaly pro život bez bolesti a napětí. Ztuhlé svaly - a tím často spojeny neustálé bolesti – doprovází mnoho lidí celý život. Odstranění lékama proti bolesti, masáže a chiropraxe léčby - avšak často jen na krátkou dobu. Tato naprosto neškodný způsob terapie provádí speciálně vyškolený personál. Terapie byla vyvinuta přímo ze základního výzkumu buněčné biologie a je založen na tom, že všechny zdravé lidské buňky oscilují rytmicky dlouho, jak žijí.

Zvláště doporučená je terapie Matrix-Rhythm v následujících případech:

 • Omezená pohyblivost

například po úrazech, operacích, znehybnění (fixaci), mozkové mrtvici, fibróze, poruchách vidění …

 • Akutní chronické bolestivé stavy

například migréna, bolesti zad, poruchy a onemocnění páteře, bolesti končetin, zejména ramene, kyčle nebo nohy, ztuhnutí šíje a krku, svalové přetížení, skolióza, vadné držení těla, vertebrogenní algycký syndrom …

 • Urychlení regenerace při onemocněních chronicky-degenerativních forem

například revma, fibriomyalgie, osteoporóza nebo artróza, dna a revmatické uzlíky …

 • Urychlení regenerace nervů

Například neuralgie, tinnitus, parastézie, syndrom Karpálního tunelu …

 • Zatvrdnutí svalů

také v oblasti čelistí nebo obličeje (CMD) …

 • Obnovení pružnosti

například po úrazech, jizvách, srůstech, špatném držení těla, apoplexii …

 • Obnovení jemného cévního systému

například při bércovém vředu (Ulcus Cruris), celulitidě nebo křečových žilách a poruchách hojení odřenin …

 • Prevence a profylaxe

a předcházení problémů svalových, problémů vidění, pro rychlejší regeneraci po sportovních výkonech (například u sportovců) …

 • Odbourávání otoků

například při edémech, hromadění lymfatické tekutiny …

 

 

Ceník ošetření přístrojem (rezonátorem)DélkaCena
Matrix-Rhythm-terapie - MaRhyThe®
 • Vstupní konzultace - 10 min.
 • Ošetření přístrojem Matrix - nahřívání (solux, infralampa), manipulace, mobilizace - 45 min.
 • Instruktážní cvičení - 5 min.
60 min. 1600 Kč
Matrix-Rhythm-terapie - MaRhyThe® 120 min. 2900 Kč
Matrix-Rhythm-terapie - MaRhyThe® 2 x 120 min. 4990 Kč
Matrix-Rhythm-terapie - MaRhyThe® 4 x 60 min. 5300 Kč

 

...

 

Inovační výsledek aktuálního výzkumu

Matrix-Rytmus-Terapie je základní forma terapie moderní konvenční medicíny 21. století, která vychází z faktu, že buňky ve všech biologických systémech rytmicky kmitají (vibrují, stahují se) tak dlouho, dokud jsou živé …

Forma terapie vznikla jako praktický důsledek základního výzkumu biologické buňky na univerzitě v Erlangenu.

 Lidské tělo vibruje - a všechna teplokrevná zvířata, koně, psy, kočky také - s 8 až 12 cyklů za sekundu. Není to žádný až tak nový objev, ale teprve nedávno s rozvojem videomikroskopie je možno jej přesněji pozorovat a zkoumat až na úroveň buňky. Protože se přitom jedná o velmi malé vibrace, jsou tyto bez použití přístrojů viditelné jen v extrémních situacích, například jako zimnice (třesavka) nebo třes svalů při nadměrné námaze ….

Kosterní svalstvo s 45 % hmotnostním podílem v těle je největší „pohonný orgán" teplokrevných organismů a nejsilnější "hodiny" mikrocirkulačních procesů.

Zatímco sval srdce pumpuje krev do nejjemnějších cév a při tom přivádí kyslík a živiny do buněk, potřebuje rytmické vibrování kosterního svalstva k zajištění zásobování pojivové tkáně metabolickými produkty látkové výměny a konečnými produkty. Ve velmi malé oblasti v okolí buňky těla vibrace zajišťuje učinné čerpání živin, protilátek a odpadu a pomůže je přivést i odnést.

Nefungují-li procesy svalů dobře, dojde v buňce ke zpomalování vibrace a tím i přetížení postižené buňky, přičemž nedochází k dostatečnému zásobování určitých skupin buněk. Zpočátku je to příčinou bolestivého svalového napětí, které má postupně za následek změny ve svalech, kostech, cévní a nervové tkáni. Řádné fungování buněk není možná bez řádného rytmicky vibrujícího čerpacího účinku zdravých svalových buněk a jejich rytmického vibračního působení.

Proto matrix-rhythmus-terapie je založena na vibračním chování kosterních svalů s jeho charakteristickou frekvencí a amplitudu spektra.

 

 

 

Jak metoda funguje?

 Matrix-Rytmus-Terapie působí z vnějšku na buňky v těle a jejich okolí, matrix (základní hmota chromozomu). Terapeutické zařízení se speciálně tvarovaným rezonátorem, produkuje mechanicko-magnetické vibrace těla analogické těm tělu vlastním vibracím.

Přitom jsou vyráběny asymetrické tkáňové tlaky, které simulují sací účinek čerpadla a zároveň stimulují nervové receptory fyziologicky. Vlastní vibrace těla a buňky jsou takto stimulovány a obnovovány.

Tím mohou rozmanité metabolismu a látkové výměny, které jsou nezbytné mezi buňkami a jejich okolním prostředím tělesné tekutiny (matrixu), probíhat opakovaně. Ve velmi krátké době jsou tím metabolické procesy postižené oblasti těla znovu normalizovány.

Jinými slovy: Matrix-Rytmus-Terapie působí prostřednictvím rytmických mikrorozšíření až na úroveň buněčné biologické základny, s tím efektem, že buněčné mikroprocesy se sjednocují do taktu; na nich je závislá každá regenerace buněk i uzdravování.

Výsledek: Tkáň - tedy svaly, kůže, šlachy atd. - jsou znovu propustné a poddajné a opět se zapojují do hojivých procesů těla.

 

Jak aplikovat metodu ?

 Aplikace se zařízením Matrixmobil ®, není čistě technickou záležitost. Citlivost a anatomické znalosti zkušené odborné síly - například maséra, fyzioterapeuta a lékaře - výrazně zlepšila úspěšnost léčby. Přitom ruční manipulace s Matrixmobilem ® je však jednoduchá. K tomu jsou nejdůležitější základy Matrix-Rytmus-Terapie a správné zacházení s Matrixmobilem ® vyučovány a předávány uživatelům a zájemcům.

 Jako jemnou, hluboce účinnou formu terapie, jejíž hlavní účinek je založen na enormní léčivé schopnosti těla, je vhodné použít Matrix-Rytmus-Terapii v raném stádiu, protože často pomáhá vyhnout se těžším zásahům (operace apod.). I po takové operaci ji však lze použít velmi dobře pro zlepšení hojení.

 Matrix-Rytmus-Terapii lze velmi dobře kombinovat s dalšími metodami fyzikální terapie.


Co odlišuje od jiných metod Matrix-Rytmus-Terapii ?

Klasické metody fyzikální medicíny mají také na zřeteli kosterní svaly těla. Přitom jsou také nespecificky kůže, svaly, pojivové tkáně, lymfatické a reflexní zóny, z venku stimulovány hnětením, hlazením a aktivací určitých nervů / tlakových bodů ke zlepšení krevního oběhu, uvolnění napětí, uvolnění svalů a lepšímu odvodu a transportu metabolitů v těle. Tento přístup ale často nezasahuje dostatečně hluboko do tkáně.

 Matrix-Rytmus-Terapie je hluboko působící forma terapie, která bere do úvahy výsledky současného vědeckého výzkumu jako zmiňované fyziologické takty (dané fyziologické hodiny) buňky a extracelulárního matrixu (tělesné tekutiny).

 

Vysoká účinnost metody vychází ze skutečnosti, že zlepšení kvality struktur biologické tkáně je konkrétně a cíleně iniciováno obnovením fyziologických procesů.

 

 

Jaké jsou indikace ?

Určeno k modulace fyziologického rytmu kosterních svalů při poruchách nervového-, podpůrného a pohybového systému …

 Léčeny jsou všechny na základě omezené mikrocirkulace vznikající příznaky s cílem zlepšit omezenou logistiku na buněčné úrovni. Podporovány jsou v podstatě samohojivé procesy ve smyslu regenerativní medicíny. Matrix-Rhythmus-Therapie je metoda léčby pro pacienty s místními a / nebo systémovými poruchami mikrocirkulace a z nich vznikajícími poruchami na buněčné biologické úrovni. Příznaky, jejichž etiologie a patogeneze může být tímto odůvodněna, mají mnohotvárný dopad mimo jiné v celém nervovém-, podpůrném a pohybovém systému. (Například viz. výšše v doporučených případech)

 

 ●

 

A kontraindikace ?

 • Kardiostimulátor
 • Otevřená, zanícená nebo infikovaná pokožka
 • Čerstvé fraktury
 • Zvýšená krvácivost nebo tvorba hematomů
 • Náchylnost k embolii
 • Sliznice
 • Přímý kontakt s kostí
 • Přímý kontakt se zrakem

 ●

 

Co je doporučováno jako Matrix-Therapie ?

 Samotná Matrix – Rhythmus -Therapie jako metoda je zdokonalením vibračních masáží – pracuje s fyziologickými frekvencemi a umožňuje flexibilní přístup k jednotlivým částem těla …

 • Rytmus
 • Teplo
 • Kyslík
 • Výživa

 

Pulsování buněk pomáhá optimalizovat logistiku procesů buněk a nastartování ozdravných procesů. Bolesti jsou pak právě poruchou buněčných procesů, vzniká energetický deficit a tím i jmenované poruchy.

 Důležité je objasnění jejich vlivu na stav těla a zdraví pacientům a jejich aktivní zapojení do procesu. Přitom je nutno zejména zlepšovat rámcové podmínky těla a buňky pomocí přísunu

 • kyslíku a tepla
 • stopových prvků
 • vitamínů
 • elektrolytů (prostředí pro procesy)
 • výživných látek

 

 

Podceňován je zejména stav kosterního svalstva a péče o něj (45 % objemu těla a přes 600 svalů). Přitom je spolu se srdečním svalem největším dirigentem a udává takt při transportu tekutin v těle (tělo se skládá ze 70 % z tekutiny) a při mikrocirkulaci. Toto pumpování zajišťuje logistiku přepravy prvků (elementů) v těle tak, aby byly ve správný čas na správném místě. K tomu je nutno synchronizovat práci buněk a vytvořit prostupné „dopravní cesty“

 

Působením Matrix-Rhythmus-Therapie dochází k ovlivnění biochemie procesů v těle a jejich funkce – například okysličování – důležité pro přenos energie pomocí ADP a ATP – chemické reakce v těle atp. …

 ●